Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Zahrada 5 smyslů

exterier - rekonstrukce - studie
Praha, ČR
2017 - 2018

Projekt: O. Elfmark, J. Volhejn
Foto: archiv autor

Zahrada pěti smyslů - zahrada pro děti - je zaměřena na celkovou obnovu stávající zahrady a přeměnu stávajícího samoúčelového vybavení přírodními naučnými prvky.
Zahrada je koncipována tak, aby děti jednoznačně okouzlila a inspirovala nejen pro hry - může se stát i vhodnou možností ekologického vzdělávání. Projekt si klade za cíl připravit bezpečné, moderní a pestré prostředí pro hru a rozvoj smyslů a dovedností. V rámci navrhování jsme si vědomi, že děti zpočátku budou postrádat jejich staré průlezky a skluzavky, které opustí svá místa, budou však smysluplně nahrazeny novými prvky a především stavbou venkovní učebny plné nových možností.

Zahrada má několik zastávek - v rámci zón, které korespondují s lidskými smysly. Dominantní zónou nově navržené zahrady je venkovní altán, který slouží jako multifunkční učebna - prostor pro setkávání a aktivity. Mezi altánem a pódiem je umístěna stezka bosou nohou, pro rozvoj smyslového vnímání, kde dopřejete svým nohám reflexní uvolnění. Pódium mezi stromy může sloužit případně jako prostor k relaxaci, kde zavřete oči a můžete naslouchat zpěvu ptáků a šumění stromů.
V korunách stromů vás jistě zaujme venkovní lampionové osvětlení, navozující příjemnou atmosféru v podzimních a večerních aktivitách. Vrbové domečky a vrbový tunel,
který se na jaře zazelená a obrazí, poskytne dětem stinný úkryt pro jejich hry.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2022