Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

SVID projekt

Summer Design Office
Botkyrka, Stockholm, Švédsko
2010

Project Bridging: participace O. Elfmark, L. Snickert
Konzultace: A. Hrdlicka, S. Strasser, S. Staiger
Foto: S. Strasser, archiv autor

Severní Botkyrka byla cestovatelům známá přes tisíc let jako významný bod na obchodní cestě na sever Švédska. Méně známé jsou pamětihodnosti, hrady, 400 let stará cihelna, velké zemědělské podniky a rozvíjející se hospodářství. Svěží oblast s možnostmi a bohatstvím. Pro většinu lidí je však dnes severní Botkyrka předměstím s obyvatelstvem různých národností, etnik a vyznání. Pro některé to může být také místo hýřící nápaditými akcemi a projekty, jako Cirkus Cirkör a Subtopia v části Alby, Riksteatern v Hallundě, a Multi kulturního centrun ve Fittje. Dnes je oblast vnímána vice méně jako chudinská to s mnoha aspektů. Botkyrka se ale snaží chopit výzvy a využít všech možností, těžit jak ze svých výhod, tak nevýhod. Severní Botkyrku doslova “roztíná” nejrušnější tříproudá dálnice Švédska E4/E20, směřující z jihu do Stockholmu. Část Fittja a Alby jsou tak nepřirozeně odříznuty od části Hallunda, Norsborg a Slagsta. Pohyb mezi jednotlivými částmi se tak stal nepřirozeným.

Rozsáhlý projekt se zabývá otázkou, jak lze tento rozdíl “překlenout”, a to nejen fyzicky, ale I mentálně. Zkoumá, co by mohlo být tím “překlenovacím prvkem” a navrhuje postupně další kroky v časové ose. Projekt je zaměřen na zdůraznění nových možností, snížení nevýhod a dosavadních problémů. Projekt je navržen ve třech hlavních krocích. Prvním je “založení nejlepší školy Švédska”, potažmo vybudovat severní Botkyrku jako centrum pro lingvistiku, na což navazuje projekt zavedení “multikulturní společnosti“, která má potenciál společně vytvářet nové možnosti. Finální částí projektu je idea Botkyrky jako atraktivní oblasti k přirozenému vytvoření tvůrčího podnikání v okolí Stockholmu v roce 2030.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2021