Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Rozhledna Nad Octárnou

architektonický návrh rozhledny - studie - soutěž
Praha, ČR
2015

Projekt: O. Elfmark, V. Umlauf
Foto: archiv autor

Řešené území se nachází na rohu ulic Nad Octárnou a U laboratoře v městské části Praha 6. Na pozemku se nachází betonový tubus - výdech z tunelového komplexu Blanka.
Tubus je 25 m vysoký a má vnější průměr 9 m. Jeho těsné okolí je v současné době nevyužité - je oplocený a nachází se na něm pouze neupravená zeleň. Tubus se nachází v areálu vodárny Na Andělce. V sousedství se nachází bytové domy. Konstrukce betonového válce, jeho poloha a hlavně jeho výška, nabízí úvahu o využití současného
válce jako rozhledny. Také nevelká vzdálenost od Pražského hradu, Loretánského náměstí, či Strahovského kláštera by mohla oslovit potenciální návštěvníky a nabídnout jim nové a neočekávané pohledy na historická území Prahy. Konstrukce rozhledny, by byla přisazena k současnému betonovému válci a byla by tvořena z pozinkovaných ocelových profilů. Na konstrukci schodů a výhledové plošiny je v maximální míře využito ocelových prefabrikovaných roštů z pozinkovaného plechu. Hlavní výhledová plošina by byla umístěna ve výšce 20 m nad terénem (tzn. 5 m pod horním okrajem betonového výdechu). Vnější stěny rozhledny by ještě byly potaženy ocelovým lankovým systémem, po kterém by mohli růst popínavé rostliny. Při nedostatečném půdním podkladu, by tyto rostliny byly umístěny do truhlíků. Pro úpravy parteru by byl odstraněn drátěný plot a brána. Cihlový plot v ulici Nad Octárnou by byl zachován. V místě prudkého terénního zlomu by byly umístěny gabiony a terén v horní části dorovnán. Pozemek by byl částečně vydlážděn a částečně zatravněn. Před rozhlednou by vznikla odpočinková zóna s lavičkami, stojany na kola a městským mobiliářem. Na zatravněné plochy by bylo možné umístit venkovní posilovací stroje ať už pro návštěvníky věže, tak i pro obyvatele okolí.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2022