Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Rodinný dům Staré Město u Uh. Hradiště

rekonstrukce proveditelnosti - studie
Staré Město u Uh. Hradiště, ČR
2018 - 2019

Projekt: T. Elfmarková, O. Elfmark
Foto: archiv autorůAtelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2022