Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Rodinný dům Finská čtvrť

Studie rekonstrukce proveditelnosti
Staré Město u Uh. Hradiště, ČR
2018 - 2019

Projekt: O. Elfmark, T. Elfmarková
Foto: archiv Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2019