Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

PWC Prezentační stánek

Klient: PricewaterhouseCoopers ČR
Projekt: J. Volhejn, O. Elfmark
2019

Spolupráce: Studio Marvil s.r.o.
Foto: R. Žákovič

Prezentační stánek pro veletrhy propagující společnost PWC, skládající se z hlavní projekční plochy s ultrashort projektorem, světelným rámem s LED osvětlením, bočním panelem a kafé stolkem s barovými židlemi. Koncept stánku je navržen pro potřeby opakované montáže a transportu.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2021