Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

NIKE obchod

interiér - 3D instalace produktů
Záhřeb, Chorvatsko
2018

Projekt: T. Elfmarková
Spolupráce/foto: WELLEN Retail Experience a.s.

3D instalace footware a apparell produktů společnosti NIKEAtelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2021