Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Leporelo UMPRUM

propagační materiály
Praha, ČR
2012

Projekt: O. Elfmark
Foto: I. Schovancová

Grafický návrh info prezentace UMPRUM na Designbloku 2012. Set vizuálně spojuje použitý materiál a písmo DIN. Návrh byl řešen pro Katedru designu a Katedru užitého umění. Protože všechny tři ateliéry Katedry designu vystavovaly v jedné místnosti, jako ptezentační médium bylo zvoleno leporelo, prezentující jak celou katedru, tak práce jednotlivých studentů. Info leporelo je rozděleno perforací dle ateliérů a doplněno měřidlem na horní hraně. Ateliéry Katedry užitého umění si zvolili samostatnou prezentaci formou pohlednice - jednalo se o Ateliér keramika a porcelán, Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam, Ateliér design oděvu a obuvi, Ateliér sklo.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2021