Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Launch NIKE campaigns

interiér - 3D instalace produktů
Praha, Vídeň, Budapešť
2017 - 2019

Projekt: T. Elfmarková
Spolupráce/foto: WELLEN Retail Experience a.s.

Vítěz v kategorii Tradiční POS prostředky (Mez. soutěž POPAI AWARDS, 2018)
Vítěz v kategorii POP/POS reklama (Mez. soutěž POPAI AWARDS, 2018)

3D instalace footware a apparell produktů společnosti NIKEAtelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2021