Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Integral lavičky

Diplomový projekt
2011

Projekt: O. Elfmark
Konzultace: D. Karásek
Foto: archiv autor

Čestné uznání poroty - Talent Designu (Mezinárodní soutěž, ČR, 2011)
Cena Tescoma - Talent Designu (Mezinárodní soutěž, ČR, 2011)
Cena ROKO-MOTOR s.r.o. - Talent Designu (Mezinárodní soutěž, ČR, 2011)


Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2022