Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Flowers for Slovakia

2010 - 2011

Projekt: participace O. Elfmark
Foto: P. Simoník, archiv FFS

''Flowers for Slovakia je medzinárodný projekt zameraný na priblíženie reality dizajnérskej praxe študentom dizajnu na Slovensku a v Čechách. Prvou akciou v roku 2010 bol workshop v Banskej Štiavnici (SR) v rámci ktorého 16 študentov z 4 rôznych škôl z 3 krajín (FA STU, VŠVU, VŠUP, die Angewandte) pracovalo na návrhoch produktov kreatívne využívajúcich vlastnosti skla ako dizajnérskeho materiálu.'' M. LipkováAtelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2022