Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

Dekorace Boll

2012

Projekt: T. Elfmarková
Foto: archiv

Kolekce ručně foukaných skleněných objektů na dekorace tvarově vychází ze základního prostorového geometrického tělesa koule - inspirace planetou Zemí. Kolekce obsahuje objekty ve dvou různých velikostech v jednotném tvarosloví. V každém objektu je otvor umožňující snadné vkládání předmětů, přírodnin aj. pomocí prstů nebo pomocí sypání. Otvor zajišťuje cirkulaci vzduchu, jednoduché mytí, čištění i vysychání koule. Objekty lze využít dvojím způsobem a to k samostatnému umístění na plochu nebo k zavěšení. Na ploše mohou sloužit jako dekorativní koule (např. jako váza, květináč na hydroponie nebo skleník na bylinky a koření, na sezónní dekorace podle kreativity uživatele, jako krmítko nebo pítko pro drobné ptactvo apod.). Závěsné objekty lze využít stejným způsobem, dále také jako vánoční ozdoby které si uživatel sám dotvoří vyplněním dekoracemi podle své fantazie a nálady.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2019