Architecture & Design   —   Workshops   —   Press   —   Team   —   Clients & Partners   —   Contact

BEKR Partners

jednotný vizuální styl
Praha, ČR
2016

Projekt: O. Elfmark, T. Elfmarková
Foto: archiv autor

Společnost BEKR Partners s.r.o. se zabývá komplexními službami v oblasti facility managementu budov a nemovitostí v Praze a okolí. Na základě požadavku klienta byla změněna stávající vizuální identita společnosti. Jednoduchá typografická značka odkazuje na spojený monogram BP a zelenobílá základní barevnost odráží filosofii firmy.Atelier Elfmark — www.elfmark.cz — 2022